Živim polno - življenje

Življenje

Živimo polno!


V obdobjih sprememb, ko je čas, da se obrnemo navznoter, se običajno vprašamo različne stvari in takrat je pomembno raziskati tudi naše potrebe. Vprašanja, ki nam lahko takrat koristijo in s katerimi pogosto začenjam proces svetovanja:

Kako se trenutno počutite?

Česa potrebujete več v življenju?

Kaj vas moti?

Kdo vam veliko pomeni in zakaj?

Kako izgleda vaše idealno življenje?

Sproščeno.
Povezano.
Magično.
Čudovito.
Neponovljivo.

Kakšno pa je trenutno? Je morda naporno? Transformativno?

Kakšno je bilo vaše 2017 in kakšno si želite, da bi bilo leto, ki prihaja?

Podobno kot med plovbo na oceanu vremena ne moremo vedno nadzirati, a vendar lahko razvijamo svojo sposobnost, da plujemo v zadano smer ne glede na okoliščine. Če seveda zadano smer imamo. Smo se pripravljeni potruditi zanjo. Kdaj stopiti izven norm, pričakovanj družbe ali ljudi okoli nas. Če se dovolj dobro poznamo in si dovolimo, da nas vodi strast, življenjska sila. Kar se povezuje z vprašanjem .. v kolikšni meri si dovolite biti to, kar ste? Z vami bi želela deliti zapis Sarah Blondin, avtorice projekta Live Awake.

»Rada bi vam dala dovoljenje. V tem trenutku, tem dihu, v sobi, v kateri sedite, dovoljenje, da se pokažete izza zaves in mask vašega življenja. Vi, točno takšni kot ste, brez opravičevanja za to, da ste, kakršni ste. Brez teže različnih identitet. Brez pritiska, da ugajate komur koli. Dovoljeno vam je poskrbeti zase. Za vaše srce. Za vašo nežnost. Naj bo to trenutek svobode. Ponovnega srečanja s tistim sabo, ki si včasih ne dovolite biti. Tistim sabo, ki ga pozabite. Vas je strah biti. To je tisti jaz, ki so ga utišali, ko ste bili mlajši. Ki so se mu morda kdaj smejali, ga smešili, omejevali. Ki se je pogreznil vase, ko so mu veleli, naj se vede bolj ustrezno. Naj ne pokaže svojih občutij. Naj si ljubezen prisluži tako, da se vede bolj primerno. Tisti jaz, ki je svoboden in neodvisen od pričakovanj drugih. To ste vi takšni, kot ste se rodili, preden so vas omejili in stlačili v škatle pričakovanj. Ki je prišel na svet brez občutij sramu, brez opravičevanja, globok kot ocean in srdito divji…«

Dovolite si torej poskrbeti zase, si vzeti čas za pogovor sami s sabo, pregledati zadovoljenost svojih potreb in si vedno znova dati dovoljenje, da greste korak naprej. Korak naprej v smeri ravnovesja, v smeri rasti, v smeri srca.

In še besedico o barvah vašega življenja, potrebah in prisotnosti. Kako prisotni ste v lastnem življenju?

Morda na prvi pogled nekoliko nenavadno vprašanje, a vendarle. Pomislite, koliko časa v resnici namenite pozornosti trenutku, koliko časa pa morebiti preživite v premišljevanju o preteklosti ali prihodnosti. Če smo pretirano obremenjeni s skrbmi, gredo trenutki pogosto mimo nas – trenutki pa se združujejo v minute, ure, dneve in nazadnje trenutki tvorijo naše življenje. Ali smo jih izkoristili in zamudili, je na nas. In življenje je eno samo.

Kako ga torej preživljate, kakšnih barv so vaši trenutki, ure, dnevi?

Barve naših dni so povezane tako z našim notranjim doživljanjem ter motivacijo, našimi potrebami in kvaliteto odnosov. S tem, kaj nas žene (motivacijo) so se ukvarjali številni avtorji. Poglejmo si opis potreb, ki se povezujejo s kvaliteto našega življenja in odnosov.

Avtor teorije izbire Glasser govori o zadovoljevanju 5 osnovnih potreb, ki določajo naša prizadevanja. To so po eni strani fiziološke potrebe, potrebe po preživetju, na drugi strani pa imamo psihološke potrebe  – to so potrebe po ljubezni in sprejetosti, po svobodi in– zabavi! Sploh zadnji dve sta v naši družbi pogosto omejevani, a postaneta močna motivatorja, kadar nam manjkata. In ko nam nekaj manjka, se velja vprašati, ali smo poskrbeli za vsa našteta področja ali pa je potrebno katero od njih spraviti nazaj v ravnovesje.

Morda najbolj znan avtor na tem področju, Maslow, je v raziskovanju potreb ugotovil tudi kognitivne potrebe (potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, radovednosti itd.), estetske potrebe (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti) in potrebo po samoaktualizaciji (potreba po uresničitvi potencialov – človek naj bi postal to, kar lahko postane).

Kadar nam nekaj manjka pri sebi, se pogosto to povezuje s potrebami in tudi odnosi so slabi, če ljudje v njih ne zadovoljujejo vsaj nekaterih osnovnih potreb ali pa v želji po zadovoljitvi svojih potreb oviramo soljudi pri zadovoljevanju njihovih potreb.

Vračamo se torej na vprašanje – kako se trenutno počutite? In, česa potrebujete več v življenju? .. Vzemimo si v teh prazničnih dneh čas in si to dovolimo privabiti v lastno življenje.